Uzņemšana

 

 KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS

2014./2015.māc. g. vasaras uzņemšana

2.jūnijs – 14.augusts

* inovatīvas tehnoloģijas katrā profesijā

* karjeras izaugsmes iespējas Latvijas uzņēmumos

* labi apmaksāta starptautiskā prakse kādā no tehnikuma 14 partnervalstīm

* vērtīgi mācību komandējumi un interesanta kultūras dzīve

Valsts budžeta finansētās 4-gadīgās izglītības programmās pēc pabeigtas pamatizglītības:

Profesija(kvalifikācija) Iegūstamais izglītības dokuments

Mēbeļu galdnieks

Diploms

par profesionālo

vidējo izglītību ar 3.kvalifikācijas pakāpi

Programmvadības mēbeļu izgatavošanas meistars

Mēbeļu dizaina speciālists

Automehāniķis

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Restorānu pakalpojumu speciālists

Tūrisma informācijas konsultants

Audzēkņi saņem valsts stipendiju un ESF stipendiju (1.kursā līdz 22,00 EUR/mēnesī, vecākajos kursos līdz 70,00 EUR/mēnesī – atbilstoši sekmēm).

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētās izglītības programmās vecumā līdz 29 gadiem:

Profesija

(kvalifikācija)

Iepriekšējā izglītība

Mācību ilgums

(gadi)

Iegūstamais izglītības dokuments

Autoelektriķis

vidusskola*

1,5 **

Diploms

par profesionālo vidējo izglītību ar 3.kvalifikācijas pakāpi

Loģistikas darbinieks

vidusskola*

1,5 **

Mēbeļu galdnieks (ar CNC prasmēm)

vidusskola*

1,5

Restauratora asistents ar specializāciju kokizstrādājumos, uzņem arī personas ar dzirdes traucējumiem

vidusskola*

1,5

Tūristu grupas pavadonis

vidusksola*

1,5 **

Restorānu pakalpojumu speciālists

vidusskola

1,5**

SPA meistars #

vidusskola

1,5

Manikīra un pedikīra speciālists #

vidusskola

1,0 **

 

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Konditors (no 17 gadiem), uzņem arī personas ar dzirdes traucējumiem

pamatizglītība

1,0

Galdnieks (no 17 gadiem), uzņem arī personas ar dzirdes traucējumiem

pamatizglītība

1,0

Viesnīcu istabene(no 17 gadiem)

pamatizglītība

1,0

Audzēkņi saņem ESF finansētu: stipendiju līdz 115,00 EUR/mēnesī – atbilstoši sekmēm; darba apģērbu; mācību piederumus; mācību komandējumus; prakses laikā – apdrošināšanu, medicīnas un ceļa izdevumus.

*pēc vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības(iegūta līdz 29.08.2013.).

# konkursa gadījumā uzņemšana pēc izglītības dokumenta vidējās atzīmes.

** iespējama vakara nodaļa.

Tehnikumam ir dienesta viesnīca, mācību ēdnīca, tautisko deju kolektīvs, jauktais koris, de filē, literārā studija, sporta klubs.

Visās profesijās uzņem gan jaunietes, gan jauniešus.

Uzņemšanas komisija: Liepājas ielā 31, Kuldīgā, tel./fax 6 33 24082.