Uzņemšana

 

    Darbība atbalstīta saskaņā ar JNIPicture1

 

No 2014. gada 1. decembra sākas ziemas uzņemšana ESF finansētās profesionālās izglītības programmās

 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums uzņem šādās 1,5-gadīgās programmās:

 

PROGRAMMA

KVALIFIKĀCIJA

IZGLĪTĪBAS PRASĪBAS

Autotransports

Automehāniķis

12. klases

Restorānu pakalpojumi

Viesmīlis

12. klases

Pārtikas produktu tehnoloģija

Saldumu un šokolādes izstrādājumu

tehniķis

12. klases

Tūrisma pakalpojumi

Tūristu grupas pavadonis

12. klases

 Dokumentu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 1. decembris – 2015. gada 6. janvāris

Mācības sākas 2015. gada 12. janvārī

 

 Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums uzņem šādās 1-gadīgās programmās:

 

PROGRAMMA

KVALIFIKĀCIJA

IZGLĪTĪBAS PRASĪBAS

Kokizstrādājumu izgatavošana

Galdnieks

  1. klases (no 17 g.v.)

Viesnīcu pakalpojumi

Viesnīcas istabene

  1. klases (no 17 g.v.)

 

Dokumentu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 1. decembris – 2015. gada 17. februāris

Mācības sākas 2015. gada 23. februārī

 

ES fondu programma piedāvā:

-Mācības bez maksas;

- Apmaksātu dzīvošanu skolas dienesta viesnīcā;

- Katram izglītojamam nodrošina mācību līdzekļus un inventāru;

-Stipendiju līdz 115 EUR mēnesī;

- Apmaksā ceļa izdevumus un/vai naktsmītni prakses laikā līdz 71 EUR mēnesī;

- Nodrošina civiltiesisko apdrošināšanu prakses laikā;

- Nodrošina sertifikātu un apliecību ieguvi, ja tā nepieciešama profesijas specifikai;

- Nodrošina obligāto veselības pārbaudi, ja tas nepieciešams izvēlētās profesijas specifikai; 

- Papildus vispārizglītojošo STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) mācību priekšmetu apguvi, lai nodrošinātu zināšanu līmeņa atbilstību attiecīgās profesionālās izglītības programmas apguves prasībām;

- Karjeras atbalsta pasākumus.

 

Uzņemšanas nosacījumi:

  • Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos. Projektā atkārtoti iesaistīties mācībās var ne agrāk kā gadu pēc atskaitīšanas no mācībām profesionālās izglītības programmā. 
  • Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kuri profesionālo kvalifikāciju nav ieguvuši pēdējā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmās.

 

Lai iestātos skolā nepieciešami šādi dokumenti:

  1. Iesniegums (aizpilda uzņemšanas komisijā)
  2. Pases/identifikācijas kartes kopija, uzrādot oriģinālu;
  3. Izglītības dokuments (apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts vai atestāts par vidējo izglītību un sekmju izraksts
  4. četras fotokartītes (3x4cm);
  5. Medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u)

 

Dokumentus var iesniegt:

Skolas adrese: Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas novads

Darba laiks: no 8.00 – 16.00 

Tālrunis: 633 24082

 

Papildu informācija par projekta ietvaros piedāvāto izglītību: http://www.niid.lv/esf_profesijas

 

Izglītība tiek finansēta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībā neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”

 (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2).